Primăria Comunei Budureasa
Înapoi la:HomeSunteţi la:ANUNTURI
Budureasa, nr.15, Jud. Bihor  Cod poştal 417100 0259-321243  0259-321243 primaria.budureasa@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa
 
 
 
 
 
 
ANUNT INTALNIRE COMUNITARA
 
Data: 09.04.2019
 
 
Având în vedere oportunitatea de finanțare prezentată de schema de granturi mici “Acces la finanțare”, lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Primăria Comunei Budureasa cu , sediul în judeţul Bihor,  localitatea Budureasa nr. 15 organizeaza in data de 15.04.2019, ora 17.00 cu participarea membrilor comunității din catun Grui, la sediul Primariei comunei Budureasa  o întâlnire comunitară privind selectarea obiectivului de investiție ce va face obiectul cererii de finanțare ce va fi depusă de UAT Primaria Comunei Budureasa  în calitate de Promotor de Proiect, în beneficiul comunității marginalizate din  Grui, localitatea Budureasa, Comuna Budureasa.
 
Etape ale desfășurării întâlnirii
 
  1. Prezentarea informațiilor culese de Primăria Budureasa cu ocazia completării Fișei de validare a comunității marginalizate
 
  1. Identificarea în mod participativ a nevoilor existente în rândul comunitatii din catun Grui si a soluțiilor propuse
 
Invitam membrii comunitatii si reprezentantii acesteia, specialist pe problemele rromilor,  la intalnirea din data de 15.04.2019, ora 17.00, la sediul Primariei din Budureasa.
 
 
 
 
 
 
 
Anunt privind elaborarea de proiecte de acte normative - Martie 2019
10.12.2018
CONCESIUNE TEREN IN SUPRAFATA DE 2533 MP, CADASTRAL 51311 BUDUREASA  
 
 
 
 
                                           
              ANUNȚ
 
 
Primăria comunei Budureasa, cu sediul în satul Budureasa, nr.15, judeţul Bihor Cod fiscal 5431667, telefon/fax:0259321243, e-mail:primaria.budureasa@cjbihor.ro, organizează concurs de recrutare pentru  funcția  publică  vacantă de: consilier, clasa I, gradul superior din cadrul Compartimentului agricol, mediu și urbanism.
Probele stabilite pentru concurs sunt : proba scrisă și interviul.
            Condiții de desfășurare a concursului:  propunem organizarea concursului la sediul Primăriei comunei Budureasa în data de 12.11.2018, ora 11  proba scrisă.
            Dosarele de înscrie la concurs se pot depune  din data de 11.10.2018 până la data de  31.10.2018, inclusiv  la sediul Primăriei comunei Budureasa și trebuie să conțină în mod obligatoriu documemntele prevăzute la art.49 din H.G. 611/2008, cu modificărilre și completările ulterioare.
            Condiţii de participare la concurs:
            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. Legea 188 (r 2 ) din 8.12.1999 - privind Statutul  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
            Condiţii specifice:
- studii superioare - Facultatea de științe agricole, Specializarea - agricultura, horticultura.
-vechime în specialitatea studiilor cel puţin 7 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Budureasa.  
 Persoana de contact: Buștea Felicia Viorica- secretar comună. telefon: tel/fax: 0259321243 .
 
BIBLIOGRAFIE - pentru recrutare funcție publică de consilier, clasa I, gradul superior din cadrul Compartimentului agricol, mediu și urbanism organizat la sediul Primăriei comunei Budureasa în data de 12.11.2018
 
 
1.  Legea 188 (r 2 ) din 8.12.1999 – privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
2.  Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.  Constituția României, republicată;
4.  Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 -privind registrul agricol - cu modificările și completările ulterioare.
       5. Ordin Administrație Publică nr. 289/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019 (public. în M.Of. nr. 62/22.01.2018).
 
PRIMAR,
Magda Adrian Marius
 
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: