Primăria Comunei Budureasa
Înapoi la:HomeSunteţi la:ANUNTURI
Budureasa, nr.15, Jud. Bihor  Cod poştal 417100 0259-321243  0259-321243 primaria.budureasa@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa
 
Anunt privind elaborarea de proiecte de acte normative - Martie 2019
10.12.2018
CONCESIUNE TEREN IN SUPRAFATA DE 2533 MP, CADASTRAL 51311 BUDUREASA  
 
 
 
 
                                           
              ANUNȚ
 
 
Primăria comunei Budureasa, cu sediul în satul Budureasa, nr.15, judeţul Bihor Cod fiscal 5431667, telefon/fax:0259321243, e-mail:primaria.budureasa@cjbihor.ro, organizează concurs de recrutare pentru  funcția  publică  vacantă de: consilier, clasa I, gradul superior din cadrul Compartimentului agricol, mediu și urbanism.
Probele stabilite pentru concurs sunt : proba scrisă și interviul.
            Condiții de desfășurare a concursului:  propunem organizarea concursului la sediul Primăriei comunei Budureasa în data de 12.11.2018, ora 11  proba scrisă.
            Dosarele de înscrie la concurs se pot depune  din data de 11.10.2018 până la data de  31.10.2018, inclusiv  la sediul Primăriei comunei Budureasa și trebuie să conțină în mod obligatoriu documemntele prevăzute la art.49 din H.G. 611/2008, cu modificărilre și completările ulterioare.
            Condiţii de participare la concurs:
            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. Legea 188 (r 2 ) din 8.12.1999 - privind Statutul  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
            Condiţii specifice:
- studii superioare - Facultatea de științe agricole, Specializarea - agricultura, horticultura.
-vechime în specialitatea studiilor cel puţin 7 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Budureasa.  
 Persoana de contact: Buștea Felicia Viorica- secretar comună. telefon: tel/fax: 0259321243 .
 
BIBLIOGRAFIE - pentru recrutare funcție publică de consilier, clasa I, gradul superior din cadrul Compartimentului agricol, mediu și urbanism organizat la sediul Primăriei comunei Budureasa în data de 12.11.2018
 
 
1.  Legea 188 (r 2 ) din 8.12.1999 – privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
2.  Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.  Constituția României, republicată;
4.  Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 -privind registrul agricol - cu modificările și completările ulterioare.
       5. Ordin Administrație Publică nr. 289/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019 (public. în M.Of. nr. 62/22.01.2018).
 
PRIMAR,
Magda Adrian Marius
 
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: