Primăria Comunei Budureasa
Înapoi la:HomeSunteţi la:LOCALIZARE
Budureasa, nr.15, Jud. Bihor  Cod poştal 417100 0259-321243  0259-321243 primaria.budureasa@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa
Localizare________Modificată în : 09.02.2012

REPERE GEOGRAFICE . SATE COMPONENTE

Comuna Budureasa este  situată în partea sud-estică a judeţului Bihor, la poalele versantului de vest al Munţilor Bihorului, delimitată la nord de satul Cresuia, aparţinând comunei Curăţele, la est de Staţiunea balneo-climaterică Stâna de Vale, la sud de satele Ferice şi Săud, aparţinând comunei Bunteşti, iar la vest de  satul Mizieş şi oraşul Beiuş, la o distanţă de 12 km. Drumul judeţean 764/A face legătura între oraşul Beiuş, centrul comunei Budureasa şi Stâna de Vale, traversând dealurile domoale ale Buduresei . Între Mizieş şi Budureasa, drumul amintit străbate un  frumos con de dejecţie, ce s-a format în ponţian, poate cel mai frumos din ţară, iar între Budureasa şi Stâna de Vale străbate un alt frumos con de dejecţie , Dealul Mare, la o altitudine de 550 m. Din zona primului con de dejecţie, Mizieş – Budureasa, îşi etalează măreţia munţii noştri : Dealul Mare, Vârful Poienii, Măgura Fericii, Cornul Munţilor, Piatra Boghii, iar spre sud  Masivul Bihariei . Satul  Budureasa se observă abia când ajungem în vârful Săcăturilor, la intrarea în localitate dinspre Beiuş .

În zilele senine, de la Dealul Mare la al doilea con de dejecţie, putem admira cele mai încântătoare privelişti în toate direcţiile: Depresiunea Beiuşului, Munţii  Codru-Moma, Măgura Fericii, zările îndepărtate din ţara lui Avram Iancu .

Comuna Budureasa se compune din satele: Budureasa-centrul comunei, Burda la distanţă de 2 km, staţiunea Stâna de Vale la o distanţă de 15 km, Saca la o distanţă de 4 km, Teleac la o distanţă de 9 km şi  Sălişte de  Beiuş la  o  distanţă  de 17 km.

Suprafaţa dealurilor Buduresei începe la 500 m altitudine absolută, coborând până la 400 m, de unde se dezvoltă o întindere largă de până la 300 m.

Datorită aşezării sale geografice, zona este străbătută de numeroase pârâuri din mai multe direcţii, unele având caracter permanent, altele temporar .

Din partea de est a satului Budureasa se scurg în Valea Mare(Valea Buduresei), Valea Cohului şi Valea Poienii . Valea Buduresei, după ce străbate o bună parte a satului, în apropierea Magazinului Universal primeşte Valea Plaiului şi continuă apoi spre nord-vest, despărţind satul Budureasa de Cărbunari . Pe teritoriul satului Burda îşi adjudecă Valea Hijului şi Burzeaua . Străbătând satele Burda, Pociovelişte, Curăţele şi Nimăieşti, îşi varsă apele în Valea Nimăieştilor ce trece prin municipiul Beiuş, pe lângă Colegiul Naţional ,,Samuil Vulcan,, şi piaţa agro-alimentară, vărsându-se în Crişul Negru . Valea Buduresei prezintă câteva locuri deosebit de frumoase şi atractive pentru cei care doresc să facă baie în apă curgătoare, curată, limpede dintre care amintim:Pietrele Albe, Firusău, Lespezi, Topile,Iazul Zbeuti, Lădoi, Iazul lui Teodoraş şi Dascăl, Gropana şi Batrâna .

Începând cu anul 1987, localnicii beneficiază de apă potabilă de bună calitate .

Iubitorii de excursii în drumeţiile lor pot beneficia de apa cristalină a izvoarelor situate în zona de deal şi munte a comunei .

Regimul termic se caracterizează prin temperatura medie anuală situată între 7,4ºC-9,15ºC. Analizând repartiţia lunară a temperaturii, se constată că luna cu temperatura cea mai scăzută este luna ianuarie(-4ºC) iar cu temperatura cea mai ridicată luna iulie (+18,38º C).

Staţiunea balneo-climaterică Stâna de Vale, la 15 km. de Budureasa, este situată la 1.102 m altitudine în Masivul Vlădeasa, şi se remarcă prin clima ei alpină, presiunea scăzută, ionizarea puternică a aerului şi prin prezenţa unor radiaţii ultraviolete intense .

La Budureasa, instituţiile de interes social-cultural sunt amplasate în zona dintre Magazinul Universal şi Primărie . Comuna dispune de 5 şcoli cu clasele I-IV, o şcoală cu casele I-VIII, 5 unităţi de învăţământ preşcolar, primărie, dispensar medical uman, dispensar veterinar, post de poliţie, 12 unităţi comerciale de tip alimentaţie publică, 5 cămine culturale, o bibliotecă comunală,o bibliotecă şcolară,6 biserici de cult ortodox. În centrul comunal Budureasa mai există Ocolul Silvic Poiana Budureasa, o microhidrocentrală, brutărie, teren de sport, un centru de colectare a ciupercilor şi fructelor de pădure, două joagăre acţionate electric, trei cabine telefonice .

Satul Saca dispune de o biserică cu hramul ,,Sf. Gheorghe,, monument istoric.Deşi este un sat mic, în decursul timpului a fost un adevărat focar de cultură românească în care au fost scrise cărţi de cult pentru biserică, au fost copiate importante lucrări bisericeşti . Biserica a adunat o serie de tipărituri româneşti vechi .

În satul Sălişte de Beiuş, în partea estică a acestuia, se află casa natală a regretatului poet Gheorghe Pituţ. Din centrul de comună, localnicii sau turiştii sosiţi pe meleagurile noastre pot ajunge cu autobuzul la Stâna de Vale, la Peştera Urşilor, la Băile Felix, Oradea, la Peştera Meziad ş.a.

Atât în cadrul comunei, cât şi în împrejurimi, cei care doresc pot alege  minunate locuri de recreare şi agrement .Comuna dispune de gospodării cu posibilităţi optime de cazare:Dud Gheorghe, nr.1, Ciupa Florian, nr.6, Buştea Ioan, nr.227, Ciobriş Teodor, nr.207, Manciu Alexandru, nr.213, Nistor Romică, nr.214, Budău Vasile, nr.238. O bună parte din cetăţeni dispun de terenuri situate în locuri deosebit de pitoreşti unde se pot construi căsuţe de vacanţă. Stâna de Vale dispune de condiţii excelente  de cazare şi tratament balnear .

De aici se pot alege trasee turistice spre Padiş, Cetăţile Ponorului, Focul Viu, Valea Galbenă, Micău, Vlădeasa, Bohodei, Piatra Tâlharului, Piatra Grăitoare, Moara Dracului, Săritoarea  Ieduţului, Valea Iadului, Casacada Vălul Miresei, Barajul  Floroiu ş.a.

Între ocupaţiile locuitorilor comunei se numără:creşterea vitelor, agricultura, pomicultura şi prelucrarea lemnului. Se mai ţes în războaie ştergări, feţe de masă şi traiste. Lăzile de zestre şi alte obiecte de lemn sunt realizate de meşteri pricepuţi precum:Oancea Ioan-nr.301, Oancea Ioan-nr.285, Oraş Vasile-nr.23, Nistor Ioan-nr.171,Laza Nicolae-nr.160,Goina Gheorghe-nr.134, Laza Gheorghe-nr.136.În Săptămâna Patimilor, femeile din comuna noastră încondeiază cu ceară de albine ouă roşii de Paşti.Dintre cele mai îndemânatice sunt de reţinut:Chiş Viorica-nr.283, Goina Anca-nr. 29, Sala Doina-nr.184, Magda Lenuţa-nr.101.

Între preparatele culinare tradiţionale, îmbietoare sunt: plăcinta cu brânză şi cartofi, cozonacul cu nucă, balmoşul, supa de pasăre cu tăieţei de casă, sarmalele, ciorba de miel, clătitele, slănina la frigare, sosul de ciuperci dar şi sucurile naturale din fructe de pădure sau ţuica de prune .

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: